خرید و فروش املاک اداری، تجاری در جوادیه تهرانپارس تهران

۱۸ متر مغازه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
فروش یا معاوضه مغازه 30 متری با تجاری
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه تهرانپارس
۵۰مترآپارتمان‌‌اداری‌‌۱۰‌سال‌سابقه‌‌بر‌خیابان‌اصلی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۱۱۹ متر سر قفلی
توافقی
۴ روز پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۱۱۹ متر سر قفلی
۴۵ متر مغازه تهرانپارس شرقی
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
۴۵ متر مغازه تهرانپارس شرقی
25متر تجاری مالکیت
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جوادیه تهرانپارس
25متر تجاری مالکیت
مغازه ۳۰ متر
توافقی
۲ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
۴۰متر ،بر۶،تهرانپارس شرقی
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جوادیه تهرانپارس
کارگاه ۱۰۵ متری .
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
کارگاه ۱۰۵ متری .
بر اصلی خ زهدی جنب یاس شرق
توافقی
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
بر اصلی خ زهدی جنب یاس شرق
مغازه 38متر سند تجاری
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جوادیه تهرانپارس
مغازه 38متر سند تجاری
زمین با کاربری صنعتی و تجاری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
زمین با کاربری صنعتی و تجاری
۴۰ متر مغازه اداری تجاری فروش و معاوضه
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
۲۵ متر مغازه
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۳۲ متری واقع در مجتمع تجاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
مغازه ۳۲ متری واقع در مجتمع تجاری
مغازه ۲۳متر
توافقی
۴ هفته پیش در جوادیه تهرانپارس
بعدی