خرید و فروش املاک اداری، تجاری در سلیمانی تهران

سوپر مارکت
توافقی
۱۱ ساعت پیش در سلیمانی
سوپر مارکت
۳۱.۵متر
توافقی
۳ روز پیش در سلیمانی
۳۱.۵متر
فروش ۴۰۰مترتجاری برخیابان قزوین
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سلیمانی
فروش ۴۰۰مترتجاری برخیابان قزوین
فروش مغازه نانوایی
توافقی
۵ روز پیش در سلیمانی
۸۸۰متر گاراژ میدان آذری ،،دونبش
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلیمانی
۸۸۰متر گاراژ میدان آذری  ،،دونبش
یک باب مغازه سرقفلی واقع در دوراهی قپان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سلیمانی
یک باب مغازه سرقفلی واقع در دوراهی قپان
فروش ۱۰۶متر زیربنا و ۹۸متر تجاری
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سلیمانی
فروش ۱۰۶متر زیربنا و ۹۸متر تجاری
۱۵۰متر تجاری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سلیمانی
۱۵۰متر تجاری
مغازه ۱۳ متر هفت چنار کف
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سلیمانی
مغازه ۱۳ متر هفت چنار کف
19 متر سرقفی
توافقی
۲ هفته پیش در سلیمانی
۱۵ متر مغازه در مجتمع دنیای نور
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سلیمانی
۱۵ متر مغازه در مجتمع دنیای نور
فروش مغازه
توافقی
۲ هفته پیش در سلیمانی
آپارتمان ،سوئیت موقعیت اداری ، میدان رسالت
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سلیمانی
آپارتمان ،سوئیت موقعیت اداری ، میدان رسالت
مغازه فروشی
توافقی
۴ هفته پیش در سلیمانی
مغازه  فروشی
۳۱متر سبحانی برعظیمی
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلیمانی
۲۷متر سبحانی برعظیمی
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلیمانی
مغازه ۲۹متر سبحانی بر عظیمی
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلیمانی
مغازه ۲۹متر سبحانی بر عظیمی
بعدی