خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در آذربایجان تهران

ملک گردشگری با امکانات
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آذربایجان
باغ
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آذربایجان
باغ
400 متر زمین صنعتی در پرندک شهرک میرداماد
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آذربایجان
400 متر زمین صنعتی در پرندک شهرک میرداماد
مرغداری گوشتی ۲۴هزار قطعه
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذربایجان
مرغداری گوشتی ۲۴هزار قطعه
۲۰هزارمتر ۲هکتار
توافقی
هفتهٔ پیش در آذربایجان
۲۰هزارمتر ۲هکتار
مرغداری گوشتی ۳۰۰۰۰قطعه‌ای،قابل توسعه به ۱۱۰۰۰۰
توافقی
هفتهٔ پیش در آذربایجان
مرغداری گوشتی ۳۰۰۰۰قطعه‌ای،قابل توسعه به ۱۱۰۰۰۰
زمین ۱۰۰۰متر جاده تبریز روبروی یاشار بتن
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذربایجان
یک حلقه چاه آب عمیق به همراه زمین کشاورزی
توافقی
هفتهٔ پیش در آذربایجان
یک حلقه چاه آب عمیق به همراه زمین کشاورزی
باغ چهاردیواری دارای سند، آب و برق و گاز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذربایجان
باغ چهاردیواری دارای سند، آب و برق و گاز
زمین کشاورزی ۲۰۰۰در گلحصار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذربایجان
کارخانه لبنیات ۱۲۰۰۰متر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذربایجان
کارخانه لبنیات ۱۲۰۰۰متر
برند و علائم تجاری
توافقی
۴ هفته پیش در آذربایجان
برند و علائم تجاری
دامداری صنعتی و زمین کشاورزی
توافقی
۴ هفته پیش در آذربایجان
دامداری صنعتی و زمین کشاورزی
مرغداری تخمگذار ۱۲۱هزار قطعه فول اتوماتیک
توافقی
۲۱ هفته پیش در آذربایجان
مرغداری تخمگذار ۱۲۱هزار قطعه فول اتوماتیک
بعدی