خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در اباذر تهران

اداری/فایل شخصی/۷۶متر
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اباذر
۱۱۳ متر موقعیت (فول) اباذر
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
۱۱۳ متر موقعیت (فول) اباذر
فروش /۱۱۵مترنوساز/سند اداری/آیت الله کاشانی
۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
فروش /۱۱۵مترنوساز/سند اداری/آیت الله کاشانی
اداری بر کاشانی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
اداری بر کاشانی
۹۰ متر اداری بر فهیمی و اباذر
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اباذر
۹۰ متر اداری بر فهیمی و اباذر
۸۰ متر ط اول بر کاشانی تابلوخور
توافقی
۴ روز پیش در اباذر
1060متر سند اداری اباذر کلید نخورد
توافقی
مشاور املاک در اباذر
دفترکار سند اداری
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
دفترکار سند اداری
سند اداری
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
سند اداری
۱۱۵ متر / بلوار اباذر / سنداداری
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اباذر
۱۱۵ متر / بلوار اباذر / سنداداری
116 متر موقعیت اداری
۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
116 متر موقعیت اداری
88 متر فول بر اباذر/موقعیت اداری
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اباذر
88 متر فول بر اباذر/موقعیت اداری
آیت ا..کاشانی / سند اداری 110 متر
توافقی
آژانس املاک در اباذر
آیت ا..کاشانی / سند اداری 110 متر
۱۱۰ متر دفتر کار سند اداری / بر کاشانی / کم واحد
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
۱۱۰ متر دفتر کار سند اداری / بر کاشانی / کم واحد
سند اداری بر بلوار اباذر
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
سند اداری بر بلوار اباذر
سند اداری بر اصلی
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
سند اداری بر اصلی
113متر سند اداری براصلی اباذر نوساز
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
113متر سند اداری براصلی اباذر نوساز
۶۳ متر سند اداری بلوار اباذر
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
۶۳ متر سند اداری بلوار اباذر
آیت ا..کاشانی / سند اداری 77 متر / فول امکانات
توافقی
آژانس املاک در اباذر
آیت ا..کاشانی / سند اداری 77 متر / فول امکانات
فروش اپارتمان سند اداری/ ۱۴۰ متر / بر کاشانی / کلیدنخورده
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
فروش اپارتمان سند اداری/ ۱۴۰ متر / بر کاشانی / کلیدنخورده
3000متر سند اداری. یک جا
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
88 متر موقعیت اداری بر بلوار اباذر
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
88 متر موقعیت اداری بر بلوار اباذر
۵۵ متر موقعیت اداری ، کاشانی ، اباذر
۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اباذر
۵۵ متر موقعیت اداری ، کاشانی ، اباذر
آپارتمان اداری متراژ ۶۰ (پیامبر شرقی)
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اباذر
آپارتمان اداری متراژ ۶۰ (پیامبر شرقی)
بعدی