خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در دروس تهران

دولت ، آقامیری ، دروس (۱۰۰ متر موقعیت اداری )
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
دولت ، آقامیری ، دروس (۱۰۰ متر موقعیت اداری )
فروش ۹۰ متر دفتر کار بر دولت
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
۶۳ متری موقعیت اداری
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
آپارتمان ۱۱۰متری موقعیت اداری بر دولت
توافقی
آژانس املاک در دروس
آپارتمان ۱۱۰متری موقعیت اداری بر دولت
۷۵متردروس بی بدیل/مطب و دفاتر/امکان تهاتر و مشارکت
توافقی
مشاور املاک در دروس
۷۵متردروس بی بدیل/مطب و دفاتر/امکان تهاتر و مشارکت
آپارتمان اداری ۲۲۰متر دروس
۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
آپارتمان اداری ۲۲۰متر دروس
مطب ۵۵ متری شیک
توافقی
آژانس املاک در دروس
دولت بر اصلی۷۵متر ۲خوابه
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
دولت بر اصلی۷۵متر ۲خوابه
دفتر کار ۷۳ مترموقعیت اداری بر اصلی دولت
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دروس
دفتر کار ۷۳ مترموقعیت اداری بر اصلی دولت
مستقلات اداری در دروس
توافقی
مشاور املاک در دروس
مستقلات اداری در دروس
دروس 112متر
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
دروس 112متر
۱۵۵۰ متر مستغلات اداری تجاری، دولت
توافقی
آژانس املاک در دروس
۱۵۵۰ متر مستغلات اداری تجاری، دولت
دفتر کار ۷۵ متر بر اصلی خیابان دولت
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
دفتر کار ۷۵ متر بر اصلی خیابان دولت
۹۵متر۲اتاق دروس یخچال موقعیت اداری
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
۹۵متر۲اتاق دروس یخچال موقعیت اداری
آپارتمان ۱۴۵متری فلت/موقعیت اداری
۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
آپارتمان ۱۴۵متری فلت/موقعیت اداری
٧٦ متر موقعیت اداری/چهارراه کاوه
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
٧٦ متر موقعیت اداری/چهارراه کاوه
۱۵۵۰ متر مستغلات اداری تجاری، دولت
توافقی
آژانس املاک در دروس
۱۵۵۰ متر مستغلات اداری تجاری، دولت
۶۸مترموقعیت اداری برزمرد (دروس)
توافقی
آژانس املاک در دروس
۶۸مترموقعیت اداری برزمرد (دروس)
آپارتمان موقعیت اداری
توافقی
هفتهٔ پیش در دروس
۱۳۴۰ متر مستغلات اداری، دولت
توافقی
آژانس املاک در دروس
۱۳۴۰ متر مستغلات اداری، دولت
آپارتمان ۱۰۰متر سند اداری در پاسداران دروس
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
آپارتمان اداری /تاپ لوکیشن
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
آپارتمان اداری /تاپ لوکیشن
موقعیت اداری دروس ۱۲۰ متر
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
موقعیت اداری دروس ۱۲۰ متر
95متر سند اداری بر اصلی دولت
۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دروس
95متر سند اداری بر اصلی دولت
بعدی