خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در میدان انقلاب تهران

۸۳ متر انقلاب فخر رازی
توافقی
آژانس املاک در میدان انقلاب
۶۵متر دوخواب سند اداری بر اصلی تابلوخور
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
۶۵متر دوخواب سند اداری بر اصلی تابلوخور
50 متر موقعیت اداری انقلاب
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
خریدشاهانه ۸۵ متر+۹۰مترتراس سندی اداری
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
خریدشاهانه  ۸۵ متر+۹۰مترتراس  سندی اداری
۷۶ متر ، پارکینگ غیرمزاحم ، اداری ، میدان انقلاب
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
۷۶ متر ، پارکینگ غیرمزاحم ، اداری ، میدان انقلاب
۵۴متر،سند اداری،میدان انقلاب
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
۵۴متر،سند اداری،میدان انقلاب
انقلاب (( وحیدنظری ۶۷ متر ))
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
فروش 200مترموقعیت اداری
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در میدان انقلاب
فروش  200مترموقعیت اداری
فروش یا اجاره کلینیک دندانپزشکی فول مجهز
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میدان انقلاب
۱۵۰ متر ‌چهارراه ولیعصرموقعیت اداری
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میدان انقلاب
واحد اداری میدان انقلاب
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در میدان انقلاب
واحد اداری میدان انقلاب
۹۰ متر سند اداری
توافقی
آژانس املاک در میدان انقلاب
۹۰ متر سند اداری
۹۰ متر موقعیت اداری ، بر ابوریحان ، ۷۰ متر انباری
توافقی
آژانس املاک در میدان انقلاب
۹۰ متر موقعیت اداری ، بر ابوریحان ، ۷۰ متر انباری
فروش سند اداری میدان انقلاب
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان انقلاب
فروش سند اداری میدان انقلاب
تک واحدی تابلوخور (میدان انقلاب منیری جاوید)
توافقی
۳ روز پیش در میدان انقلاب
تک واحدی تابلوخور  (میدان انقلاب منیری جاوید)
فخررازی انقلاب 78 متر موقعیت اداری
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
فخررازی انقلاب 78 متر موقعیت اداری
ملک 90 اداری برق سه فاز بر اصلی انقلاب 90 متر
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در میدان انقلاب
ملک 90 اداری برق سه فاز بر اصلی انقلاب 90 متر
۷۴ مترمربع. میدان انقلاب. سند اداری
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
۷۴ مترمربع. میدان انقلاب. سند اداری
۱۰۰ متر انقلاب ۱۲ فروردین
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
۱۰۰ متر انقلاب ۱۲ فروردین
47 متر دفترکار میدان انقلاب با (وام +پارکینگ)
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
47 متر دفترکار میدان انقلاب با (وام +پارکینگ)
135 متر سنداداری میدان انقلاب
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
۵۶ متر/ سند اداری/آسانسور/ انقلاب امام /
۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در میدان انقلاب
۵۶ متر/ سند اداری/آسانسور/ انقلاب امام /
بر انقلاب روبرو دانشگاه 93متر اداری
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
بر انقلاب روبرو دانشگاه 93متر اداری
اپارتمان با موقعیت اداری
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در میدان انقلاب
بعدی