خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در عبدل‌آباد تهران

خانه کلنگی متراژ ۱۱۲ مناسب برای ساخت
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عبدل‌آباد
خانه کلنگی متراژ ۱۱۲ مناسب برای ساخت
خانه کلنگی واقع درصالح آباد غربی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عبدل‌آباد
خانه کلنگی واقع درصالح آباد غربی
۱۸۵۰ متر زمین کاربری فضای سبز ۳۵۰ متر سوله
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عبدل‌آباد
50متر زمین سند دارواقع در مرتضی گرد
توافقی
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
50متر زمین سند دارواقع در مرتضی گرد
بنگاه بار انداز کالا ۱۰۰۰متر مرتضی گرد
توافقی
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
بنگاه بار انداز کالا ۱۰۰۰متر مرتضی گرد
زمین مسکونی 83متر
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
خانه دو طبقه 75متری بازسازی شده
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
خانه دو طبقه 75متری بازسازی شده
96 متر کلنگی خیابان زنهاری
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدل‌آباد
ملک کلنگی در ۴ طبقه خ بدرقواره سوم
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدل‌آباد
ملک کلنگی در ۴ طبقه خ بدرقواره سوم
خانه کلنگی سه طبقه ۱۲۶متردارای مغازه
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدل‌آباد
مرتضی گرددرضمن زمین مسکونی نمیباشد
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدل‌آباد
زمین ۱۲۵متری خیابان فرهمند مرتضی گرد
توافقی
۲ هفته پیش در عبدل‌آباد
زمین ۱۲۵متری خیابان فرهمند مرتضی گرد
خانه کلنگی یک به طبقه متراژ ۱۰۸متر
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدل‌آباد
خانه کلنگی سه طبقه عبدل آباد
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدل‌آباد
خانه کلنگی سه طبقه عبدل آباد
زمین فروشی مرتضی‌گرد/زمین مرتضی گرد
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدل‌آباد
باغچه پلایین منطقه ۱۹ناحیه ۴تهران .
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدل‌آباد
باغچه پلایین منطقه ۱۹ناحیه ۴تهران .
خانه ۳طبقه تمیز با ۸۸ متر تجاری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدل‌آباد
۲۰۰متر زمین مرتضی گرد
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عبدل‌آباد
فروش ساختمان دارای موقعیت تجاری
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عبدل‌آباد
فروش ساختمان دارای موقعیت تجاری
خانه کلنگی دو طبقه به متراژ ۱۲۰متر
توافقی
۴ هفته پیش در عبدل‌آباد
زمین باغی ۱۰۰۰مترسندتک برگ صباشهر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عبدل‌آباد
زمین باغی ۱۰۰۰مترسندتک برگ صباشهر
300متر زمین با جواز ساخت 8طبقه عبدل اباد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عبدل‌آباد
بعدی