خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در امیرآباد تهران

امیراباد شمالی ۱۴۸ متر گذر ۱۰ بر ۶
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
۴۰۰متر دونبش ازادگان
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
خانه کلنگی ۶۰۰متر بر۱۳شمالی
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
خانه کلنگی ۶۰۰متر بر۱۳شمالی
خانه کلنگی ۴۰۰متر -امیرآباد کردستان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
۱۵۰ متر امیرآباد بر ۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امیرآباد
امیراباد شمالی ١٨٠ متر پهنه R122
توافقی
مشاور املاک در امیرآباد
امیرآباد شمالی 260متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
زمین شهرکی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
زمین شهرکی
۳۵۰متر کلنگی قابل سکونت
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
۳۵۰متر کلنگی قابل سکونت
کلنگی ۱۵۰ متر امیراباد
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
کلنگی ۱۵۰ متر امیراباد
امیراباد شمالی -فکوری ٣٧٠ مترتجمیع
توافقی
مشاور املاک در امیرآباد
388 متر کلنگی جنوبی
۵۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
امیرآباد ۲۱۴متر بر ۱۰جنوبی
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
زمین محصور
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیرآباد
زمین محصور
خیابان مرداد جای ۲۰۰ متر جنوبی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
۴۰۰مترکلنگی بر۱۴ امیرآبادشمالی بالای جلال.
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
خانه کلنگی ۱۳۶متر امیرآباد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
امیرآبادشمالی کلنگی مستغلات ۲۴۵متر دوکله
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
امیرآبادشمالی کلنگی مستغلات ۲۴۵متر دوکله
400 متر جنوبی با بر 13.5با بنا مناسب
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
400 متر جنوبی با بر 13.5با بنا مناسب
235 متر با جواز 6 طبقه
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
امیراباد ۱۵۰ بر ۶ گذر ۱۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیرآباد
زمین مسکونی سنددار
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امیرآباد
امیرآباد ۳۳۰متر تک مالک فروش یا مشارکت
توافقی
آژانس املاک در امیرآباد
زمین با سند ششدانگ
توافقی
۴ روز پیش در امیرآباد
بعدی