خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بهجت‌آباد تهران

ملک کلنگی پروانه ساخت به روز
توافقی
۲ ساعت پیش در بهجت‌آباد
300بر10 دونبش مطهری سربداران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
بر اصلی میرزای شیرازی کلنگی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
بر اصلی میرزای شیرازی کلنگی
150متر سند اداری شخصی 30متر تراس
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهجت‌آباد
150متر سند اداری شخصی 30متر تراس
۳۲۰ بر ۱۳
توافقی
آژانس املاک در بهجت‌آباد
مطهری میرزای شیرازی ۱۲۰ متر سه طبقه بنا
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
مطهری میرزای شیرازی ۱۲۰ متر سه طبقه بنا
مطهری سربداران۴۸۰متر در دو و نیم طبقه شمالی
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
200 دو نبش
توافقی
۳ روز پیش در بهجت‌آباد
مطهری لارستان ۳۲۰ متر بر ۱۲ متر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
مطهری لارستان ۳۲۰ متر بر ۱۲ متر
خانه کلنگی ۲۶۴ متری
توافقی
۶ روز پیش در بهجت‌آباد
خانه چهار طبقه ۱۴۰مترزمین
توافقی
مشاور املاک در بهجت‌آباد
خانه چهار طبقه ۱۴۰مترزمین
خانه کلنگی ۳۲۵ متری حافظ شمالی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
خانه کلنگی ۳۲۵ متری حافظ شمالی
حافظ شمالی ۳۲۵ متر ۱۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
فروش کلنگی ۳۱۲متر مطهری لارستان
توافقی
مشاور املاک در بهجت‌آباد
فروش کلنگی ۳۱۲متر مطهری لارستان
کلنگی ۲۲۴ متری میرزای شیرازی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
کلنگی ۲۲۴ متری میرزای شیرازی
۱۸۵ متر زمین + ۴ طبقه بنا / میرزای شیرازی
توافقی
آژانس املاک در بهجت‌آباد
۱۸۵ متر زمین + ۴ طبقه بنا / میرزای شیرازی
۴۴۵ متر کلنگی با بر ۱۲ شمالی(گذر ۱۲ متری)
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
چهار طبقه تکواحدی یکجا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهجت‌آباد
چهار طبقه تکواحدی یکجا
خانه کلنگی مستغلات فروش ۳۰۰متر دوبر مطهری لارستان
توافقی
مشاور املاک در بهجت‌آباد
خانه کلنگی مستغلات فروش ۳۰۰متر دوبر مطهری لارستان
۲۶۴متر کلنگی خوش قواره ولیعصر
توافقی
مشاور املاک در بهجت‌آباد
۲۶۴متر کلنگی خوش قواره ولیعصر
خانه کلنگی مساحت ۲۶۴ متر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بهجت‌آباد
خانه کلنگی  مساحت ۲۶۴  متر
کریمخان ۲۱۵ متر کلنگی با ۶۰۰ متر بنای۴ طبقه
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهجت‌آباد
کریم خان ۲۵۰متر کلنگی باجواز
توافقی
۷ هفته پیش در بهجت‌آباد
کریمخان ۵۰۰ متر بر ۱۶ با ۹۸۰ متر بنای اداری
توافقی
۱۱ هفته پیش در بهجت‌آباد
بعدی