خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در گیشا (کوی نصر) تهران

۳۰۰ متر کلنگی جنوبی
توافقی
۳ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
۳۰۰ متر کلنگی جنوبی
١ واحد از ٣ واحد گیشا
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
١ واحد از ٣ واحد گیشا
۳۵۰ متر کلنگی
توافقی
۶ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
۳۵۰ متر کلنگی
کلنگی٢٨٠ متر شمالی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
کلنگی۳۳۰متر شخصی
۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
کلنگی۳۳۰متر شخصی
۲۸۰ کلنگی
توافقی
دیروز در گیشا (کوی نصر)
۲۸۰ کلنگی
گیشا - ۲۸۰ متر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا - ۲۸۰ متر جنوبی
گیشا - یک واحد از ۱۲ واحد
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا - یک واحد از ۱۲ واحد
گیشا - یک واحد از ۳/۵ واحد قابل معاوضه
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا - یک واحد از ۳/۵ واحد قابل معاوضه
۵۶۰متر کلنگی
توافقی
پریروز در گیشا (کوی نصر)
۵۶۰متر کلنگی
گیشا/کلنگی/۵۶۰ متر
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
٥٥ متر کلنگی مستقل
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
٥٥ متر کلنگی مستقل
۳۳۰ متر کلنگی موقعیت اداری
توافقی
۳ روز پیش در گیشا (کوی نصر)
۳۳۰ متر کلنگی موقعیت اداری
٢٢٠ متر شمالی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
٢٢٠ متر شمالی
٥٦٠ متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
٥٦٠ متر کلنگی
گیشا ۲۶۵ متر دونبش
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا ۲۶۵ متر دونبش
کلنگی ١٧٠ متری/ فرعی فرد
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
۲۰۰ متر/ تک مالک/ فرعی زوج
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
خانه کلنگی ۲۸۰ متر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
خانه کلنگی ۲۸۰ متر جنوبی
خانه کلنگى واقع در گیشا
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا ۲۷۴ متر بر ۱۲
۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گیشا ۲۷۴ متر بر ۱۲
گلنگی۲۸۰ متر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
گلنگی۲۸۰ متر جنوبی
کلنگی ۳۰۲ متر نزدیک اصلی،مسکونی،موقعیت اداری تجاری
توافقی
مشاور املاک در گیشا (کوی نصر)
کلنگی ۳۰۲ متر نزدیک اصلی،مسکونی،موقعیت اداری تجاری
گیشا ۲۸۰ متر بر ۱۰ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در گیشا (کوی نصر)
بعدی