خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در هاشمی تهران

کلنگی هاشمی کوچه روغنی موقعیت اداری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمی
کلنگی هاشمی کوچه روغنی موقعیت اداری
کلنگی ۱۲۰ متری با جواز چهار طبقه
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در هاشمی
خانه کلنگی مناسب سکونت و ساخت ۱۵۹ متر
۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمی
خانه کلنگی قابل استفاده، سند تک برگ
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمی
ملک کلنگی 2طبقه
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمی
ملک کلنگی 2طبقه
خانه کلنگی ۱۰۸ متری قابل ساخت هاشمی
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمی
۱۰۴متری مناسب ساخت سپه جیحون
توافقی
آژانس املاک در هاشمی
کلنگی 78متری قابل سکونت سپه جیحون
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمی
کلنگی 78متری قابل سکونت سپه جیحون
خانه‌ کلنگی ۵۹متر
توافقی
۶ روز پیش در هاشمی
خانه کلنگی ۲ و نیم طبقه ،متراژ ۷۲
توافقی
۶ روز پیش در هاشمی
خانه کلنگی ۲ و نیم طبقه ،متراژ ۷۲
زمین سندتک برک
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هاشمی
۸۳،۵
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هاشمی
خانه کلنگی قابل سکونت سی متری جی شاه محمدی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
خانه کلنگی قابل سکونت سی متری جی شاه محمدی
۱۰۰متر ۲طبقه ونیم هاشمی ۲۱متری جی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمی
117 متر کلنگی سه نبش
۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
۱۱۰متر کلنگی گذر امام خمینی بین جیحون یادگار
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
فروش زمین 160 متری دارای سند
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
۸۰ متر ،دو طبقه و نیم (مرتضوی)
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمی
۸۰ متر ،دو طبقه و نیم (مرتضوی)
خانه کلنگی دو طبقه مستقل
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمی
خانه کلنگی دو طبقه مستقل
خانه کلنگی قابل سکونت
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمی
۶۰ متر دو طبقه قابل سکونت
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمی
خانه کلنگی جیحون مرتضوی
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هاشمی
خانه کلنگی  جیحون مرتضوی
71 متر کلنگی واقع در امام خمینی نرسیده به یادگار
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در هاشمی
خانه کلنگی ۶۲ متر کارون
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در هاشمی
بعدی