خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در ایرانشهر تهران

فروش کلنگی ۲۷۴ متری سه بر در مفتح جنوبی
۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ایرانشهر
فروش کلنگی ۲۷۴ متری سه بر در مفتح جنوبی
فروش کلنگی ۲۷۴ متری در مفتح
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ایرانشهر
فروش کلنگی ۲۷۴ متری در مفتح
کریمخان ،هفت تیر ۱۵۰ متر خانه مناسب کافه
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
۱۵۰متر خانه قدیمی اجری با۲طبقه بنا
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
خانه گلنگی ۲۱۲ متر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۲۴۰ متر کلنگی میدان هفت تیر دو طبقه بنا
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ایرانشهر
کریمخان. پارک هنرمندان ۳۱۲ متر خانه آجری نوستالژیک
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
کریمخان. پارک هنرمندان ۳۱۲ متر خانه آجری نوستالژیک
ایرانشهر ۳۸۵ متر بر ۱۲ متر جنوبی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۵۷۰متر کلنگی بر کریمخان هفت تیر
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
خانه کلنگی ۳۸۴ بر۱۲ کریم خان ایرانشهر
توافقی
آژانس املاک در ایرانشهر
409متر.کلنگی..بر اصلی سمیه
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ایرانشهر
409متر.کلنگی..بر اصلی سمیه
خانه کلنگی ۳۰۰بر۱۰شمالی کریم خان ایرانشهر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
خانه کلنگی ۳۰۰بر۱۰شمالی کریم خان ایرانشهر
خانه کلنگی 193 متر شمالی خردمند شمالی
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
خانه کلنگی 193 متر شمالی خردمند شمالی
خانه کلنگی 200متر زمین ایرانشهر
۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
شرق میدان ۷تیر ۱۵۰ متر زمین بر ۱۰.۵
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
شرق میدان ۷تیر  ۱۵۰ متر زمین بر ۱۰.۵
خانه کلنگی،۴۰۷متر، و
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
خانه کلنگی،۴۰۷متر، و
ملک کلنگی 529متردوکله
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
۳۰۰ متر کلنگی ارزنده خردمند جنوبی
توافقی
هفتهٔ پیش در ایرانشهر
کریمخان ۴۰۰ متر کلنگی گذر ۲۰ متری
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
خانه کلنگی دو نبش حدود ۴۸۳ متر
توافقی
هفتهٔ پیش در ایرانشهر
خانه کلنگی دو نبش حدود ۴۸۳ متر
زمین شهرک نوین شاهرود
توافقی
هفتهٔ پیش در ایرانشهر
زمین شهرکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ایرانشهر
زمین شهرکی
کریم خان ابرانشهر ۳۹۰متربر۱۲ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در ایرانشهر
۱۵۵ متر بر ۱۰/۵ کلنگی م هفت تیر
توافقی
مشاور املاک در ایرانشهر
بعدی