خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در جردن تهران

زمین شمالی برای فروش
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جردن
زمین شمالی برای فروش
۳۴۰ متر زمین با کاربری مسکونی / شمال
توافقی
۱۰ ساعت پیش در جردن
۳۴۰ متر زمین با کاربری مسکونی / شمال
۳۶۰ متر بر ۲۰ پهنه R122
توافقی
آژانس املاک در جردن
۳۶۰ متر بر ۲۰ پهنه R122
خانه کلنگی 1200 متر
توافقی
۱۲ ساعت پیش در جردن
ولیعصر جام جم 264متر پهنه مسکونی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
۹۰۰ متر معاوضه با اپارتمان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
فروش کلنگی ۶۴۰ متر تک مالک بر اصلی جردن
توافقی
آژانس املاک در جردن
فروش کلنگی ۶۴۰ متر تک مالک بر اصلی جردن
570 متر کلنگی جردن / دستور نقشه
توافقی
آژانس املاک در جردن
570 متر کلنگی جردن / دستور نقشه
570متر کلنگی جردن
توافقی
مشاور املاک در جردن
جردن/۴۵۰ متر عرض ۱۵/فرعی مرغوب
توافقی
آژانس املاک در جردن
جردن/۴۵۰ متر عرض ۱۵/فرعی مرغوب
کلنگی 180 متری ولیعصر - جام جم
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
کلنگی 180 متری ولیعصر - جام جم
۱۰واحد یکجا سنداداری جردن/فروش یا تهاتر
توافقی
۱۶ ساعت پیش در جردن
۱۰واحد یکجا سنداداری جردن/فروش یا تهاتر
جردن ۵۲۵ متربا بنای قابل سکونت
۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
جردن ۵۲۵ متربا بنای قابل سکونت
جردن، 500 متر کلنگی، سند بدون ریشه، شخصی
توافقی
مشاور املاک در جردن
جردن، 500 متر کلنگی، سند بدون ریشه، شخصی
۴۰۰ متر کلنگی + جواز
توافقی
آژانس املاک در جردن
۱۲۰۰ متر کلنگی جردن
توافقی
آژانس املاک در جردن
۱۲۰۰ متر کلنگی جردن
فرعی جردن
توافقی
مشاور املاک در جردن
عزیزی ۴۰۰متر جردن ( جواز ۵طبقه دارد) تماس دائم
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
عزیزی ۴۰۰متر جردن ( جواز ۵طبقه دارد) تماس دائم
٦٠٠متر خانه کلنگى
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در جردن
جردن ۶۳۵ متر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جردن
جردن ۶۳۵ متر
جردن۹۵۰متر بر۱۸
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
جردن۹۵۰متر بر۱۸
جردن کلنگی۵۳۰متری باجواز سنداداری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
زمین کلنگی با ۱۸۰۰متربنای قابل استفاده
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جردن
زمین کلنگی با ۱۸۰۰متربنای قابل استفاده
کلنگی ۴۲۰ متر جردن
توافقی
مشاور املاک در جردن
کلنگی ۴۲۰ متر جردن
بعدی