خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در خاوران تهران

ملک کلنگی آماده تجمیع
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خاوران
ملک کلنگی  آماده تجمیع
خانه کلنگی ، 97 متر
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاوران
خانه کلنگی ، 97 متر
خانه کلنگی ۱۳۰ متر بنا جهت ساخت
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خاوران
باغچه ۱۱۰۰ متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در خاوران
باغچه ۱۱۰۰ متری
زمین ۱۶۵متری آماده ساخت
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در خاوران
زمین ۱۶۵متری آماده ساخت
۲۵۰متر زمین خاورشهر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خاوران
باغچه ۳۰۰متر
توافقی
پریروز در خاوران
باغچه ۳۰۰متر
خانه کلنگی قابل سکونت دوخانوار
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خاوران
خانه کلنگی قابل سکونت دوخانوار
260متر چهار دیواری ملک فوق فرون آباد حاجی آباد
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاوران
زمین به متراژ ۳۵۰متر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاوران
زمین صنعتى
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاوران
خانه کلنگی
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاوران
خانه کلنگی
فروش زمین بر اصلی جاده خاوران
توافقی
۴ روز پیش در خاوران
۲.۳هکتار زمین کشاورزی سلمان آباد ورامین
توافقی
۴ روز پیش در خاوران
خانه کلنگی ۹۳ متری
توافقی
۴ روز پیش در خاوران
۲.۴هکتار زمین زراعی سند دار
توافقی
۴ روز پیش در خاوران
خانه قدیمی به متراژ ۱۱۲ متر مربع
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خاوران
زمین خاورشهر صنایع دفاع ۲۵۰متری
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خاوران
140 متر زمین
توافقی
۶ روز پیش در خاوران
خانه کلنگی دو طبقه
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاوران
کلنگی تجاری ۴۰۰ متر . بر ۱۷ شهریور موقیعت
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاوران
کلنگی تجاری ۴۰۰ متر . بر ۱۷ شهریور  موقیعت
کلنگی ۹۴۰ متر . بر اصلی خاوران
توافقی
مشاور املاک در خاوران
کلنگی ۹۴۰ متر . بر اصلی خاوران
خانه کلنگی دوطبقه ۳۰ متری
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاوران
خانه ومغازه کلنگی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خاوران
بعدی