خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در مولوی تهران

ملک ۹۷ متر میباشد.
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در مولوی
خانه کلنگی ۱۸۷
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مولوی
مزایده خانه کلنگی
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مولوی
خانه کلنگی ، بازسازی شده
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مولوی
خانه کلنگی ، بازسازی شده
کلنگی ۲۱۰متری مسکونی مولوی
توافقی
پریروز در مولوی
کلنگی ۲۱۰متری مسکونی مولوی
۶ هزار زمین برای سرمایه گذاری برای هر کاری
توافقی
پریروز در مولوی
مسکونی تجاری،زمین۸۹ و متراژ بنا۱۸۹ متر است
توافقی
۳ روز پیش در مولوی
مسکونی تجاری،زمین۸۹ و متراژ بنا۱۸۹ متر است
خانه تجاری مسکونی ۲۰۰ متر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مولوی
خانه مسکونی ۸۴ متر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مولوی
خانه مسکونی ۸۴ متر
خانه کلنگی ۱۰۰ متر مولوی قنات اباد
توافقی
۴ روز پیش در مولوی
خانه کلنگی ۱۰۰ متر مولوی قنات اباد
کلنگی فاقدسند
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مولوی
خانه حیاطی دوطبقه ۶۲متر مناسب تولیدی وسکونت
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مولوی
فروش ملک مسکونی تجاری در بازار تهران
توافقی
۵ روز پیش در مولوی
294 متر چهارراه مولوی/انبار/بازار/تولیدی
توافقی
۵ روز پیش در مولوی
294 متر چهارراه مولوی/انبار/بازار/تولیدی
کلنگی مناسب ساختوساز
توافقی
۶ روز پیش در مولوی
کلنگی مناسب ساختوساز
زمین خالی 365متر
۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مولوی
۱۰۶مترکلنگی روبروی بازارتهران
توافقی
۶ روز پیش در مولوی
فروش زمین 409 متری مسکونی و ارزنده
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مولوی
کلنگی۲۴۸متر ایستگاه سعادت شهید پور الهاوردی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مولوی
کلنگی۲۴۸متر ایستگاه سعادت شهید پور الهاوردی
212متر زمین منطقه هرندی
۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مولوی
212متر زمین منطقه هرندی
۲۸۵متر کلنگی درپهنه تجاری با۵۸مترمغازه پرده فروشی
توافقی
هفتهٔ پیش در مولوی
یک طبقه دوتا اتاق با سرویس کامل
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مولوی
انبار.تولیدی.245متری.بازار.کلنگی
توافقی
هفتهٔ پیش در مولوی
انبار.تولیدی.245متری.بازار.کلنگی
خانه کلنگی 152 متر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مولوی
خانه کلنگی 152 متر
بعدی