خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سعادت‌آباد تهران

زمین سردونبش ۸۰۰متر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سعادت‌آباد
سعادت آباد علامه جنوبی ٢٠٠ متر قابل تجمیع
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
سعادت آباد علامه جنوبی ٢٠٠ متر قابل تجمیع
۲۳۷ متر کلنگی موقعیت تجاری
توافقی
آژانس املاک در سعادت‌آباد
۲۳۷ متر کلنگی موقعیت تجاری
سعادت آباد ۲۲۰ متر کلنگی
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سعادت‌آباد
زمین ساحلی در چالوس خط ۸ ۱۰۰۰ متر مربع
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سعادت‌آباد
زمین ساحلی در چالوس خط ۸ ۱۰۰۰ متر مربع
سعادت آباد ۲۰۲متر کلنگی ۲کله
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
۹۶۰ متر بنا در ۵۰۰ متر زمین
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
کلنگی ۴۶۰ متر سعادت اباد بر ۲۰ گذر ۲۰
۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
۲۴۰ متر کلنگی سعادت اباد
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
سعادت آباد ۲۳۵ متر کلنگی
توافقی
آژانس املاک در سعادت‌آباد
سعادت آباد ۲۳۵ متر کلنگی
سعادت آباد ۲۵۰متر کلنگی قابل سکونت
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سعادت‌آباد
سعادت آباد ۲۵۰متر کلنگی قابل سکونت
زمین سعادت آباد / صرافها
توافقی
۷ ساعت پیش در سعادت‌آباد
4000 متر زمین داخل بافت روستایی نزدیک کلاردشت
توافقی
۷ ساعت پیش در سعادت‌آباد
4000 متر زمین داخل بافت روستایی نزدیک کلاردشت
مسکونی کلنگی ۱۰۰۰متر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در سعادت‌آباد
مسکونی کلنگی ۱۰۰۰متر
فروش‌ 1300مترزمین درایثارشمال
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
فروش‌ 1300مترزمین درایثارشمال
۲۵۰ متر قدرالسهم از ۵۰۰ متر کلنگی / سعادت آباد
توافقی
مشاور املاک در سعادت‌آباد
۲۵۰ متر قدرالسهم از ۵۰۰ متر کلنگی / سعادت آباد
کلنگی ۸۴۰ متر شهرک غرب
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
کلنگی ۸۴۰ متر شهرک غرب
225 متر کلنگی بر اصلی سعادت آباد
توافقی
آژانس املاک در سعادت‌آباد
225 متر کلنگی بر اصلی سعادت آباد
کلنگی ۲۰۷ متر سعادت اباد دو کله
توافقی
آژانس املاک در سعادت‌آباد
زمین کلنگی ۱۲۰۰ متر سعادت اباد لوکیشن دو بر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
۲۱۰ متر میدان سرو
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سعادت‌آباد
کلنگی ۲۷۰متر بر ۲۵ گذر ۲۰ موقعیت اداری
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
کلنگی ۲۷۰متر بر ۲۵ گذر ۲۰ موقعیت اداری
۴۸۰ متر بنای سند اداری
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سعادت‌آباد
۴۹۰ متر با بر ۲۲ شمالی (تجمیع دو پلاک)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سعادت‌آباد
بعدی