خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سنایی تهران

خانه ویلایی در سه طبقه مستقل/مطهری/ مفتح شمالی
توافقی
آژانس املاک در سنایی
خانه ویلایی در سه طبقه مستقل/مطهری/ مفتح شمالی
خانه کلنگی ۳۶۰ متر قائم مقام
توافقی
آژانس املاک در سنایی
میدان شعاع سنایی ۴۲۰مترزمین بابر۱۴
توافقی
آژانس املاک در سنایی
میدان شعاع سنایی ۴۲۰مترزمین بابر۱۴
قائم مقام میدان شعاع خردمند ۱۰۵ متر فروش یکجا
توافقی
پریروز در سنایی
قائم مقام میدان شعاع خردمند ۱۰۵ متر فروش یکجا
۴۲۰ متربا ۴۴ متر بر سنایی
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
۴۲۰ متربا ۴۴ متر بر سنایی
مستغلات موقعیت اداری/۴۶۰متر/قائم مقام فراهانی
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
۵۲۵متر مناسب ساخت و سکونت
توافقی
آژانس املاک در سنایی
قائم مقام ۳۶۰ متر کلنگی ۱۰۰۰ متر بنا گذر ۲۰
توافقی
مشاور املاک در سنایی
۳۸۰ متر بر۱۶ سنایی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
۳۸۰ متر بر۱۶ سنایی
۳۳۰ متر بر ۱۲ هفت تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
۳۳۰ متر بر ۱۲ هفت تیر
سنائی خردمند خانه کلنگی ۳۲۵متر زمین
توافقی
مشاور املاک در سنایی
۲۲۴متر ویلا شمالی بالای کریمخان
توافقی
آژانس املاک در سنایی
۳۰۳ متر
توافقی
مشاور املاک در سنایی
۳۰۳ متر
مستغلات ۲۹۷ متر با جواز
توافقی
مشاور املاک در سنایی
خانه کلنگی ۲۱۰بر ۸ جنوبی میدان ۷تیر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
قائم مقام ۴۸۰ متر بر ۱۷
توافقی
مشاور املاک در سنایی
قائم مقام ۴۸۰ متر بر ۱۷
275 متری بر 9.5 در مشاهیر
۲۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سنایی
345متر کلنگی ارزنده هفت تیر قائم مقام دو بر r251
توافقی
مشاور املاک در سنایی
345متر کلنگی ارزنده  هفت تیر قائم مقام دو بر  r251
۲۸۰ متر زمین با ۵۵۰ متر بنا قائم مقام
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
۳۰۰ متر بر ۱۳ جنوبی R251 مترو هفت تیر
توافقی
آژانس املاک در سنایی
کریمخان کلنگی قائم مقام ۳۲۵متر بر۱۳
توافقی
مشاور املاک در سنایی
کریمخان کلنگی قائم مقام ۳۲۵متر بر۱۳
۳۴۵ متر بر ۱۳ جنوبی
توافقی
مشاور املاک در سنایی
۳۴۵ متر بر ۱۳ جنوبی
۳۸۰ متر کلنگی با بنای قابل سکونت/سنایی
توافقی
۲ هفته پیش در سنایی
۳۸۰ متر کلنگی با بنای قابل سکونت/سنایی
قائم مقام 345 متر زمین دوبر بدون اصلاحی
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سنایی
قائم مقام 345 متر زمین دوبر بدون اصلاحی
بعدی