خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در تهرانپارس غربی تهران

۴۰۰متر زمین در دشت مشا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در تهرانپارس غربی
۴۰۰متر زمین در دشت مشا
۸۵۰ متر ملک کلنگی بر خ دماوند
توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۸۵۰ متر ملک کلنگی بر خ دماوند
خانه کلنگی ۴۲۰متری
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۲۴۰متر زمین مسکونی غرق اباد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهرانپارس غربی
خانه کلنگی ۳۰۰متری با بر۱۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۸۳متر معاوضه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
کلنگی ۱۶۰ متر با ۱۰۰ متر تجاری بر اصلی تهرانپارس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
250 متر زمین در رودهن گلاهک
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
زمین شهرکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
زمین شهرکی
۳۵۱ متر زمین بر اصلی دلاوران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
بر۱۲در ۲۵ موقعیت شمالی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
بر۱۲در ۲۵ موقعیت شمالی
370متر کلنگی بر 12دو واحد 200 متری یکجا
توافقی
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
370متر کلنگی بر 12دو واحد 200 متری یکجا
225متر بر 7/5 جنوبی قابل سکونت
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
زمین مسکونی داخل بافت
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
زمین مسکونی داخل بافت
5 دستگاه آپارتمان به متراژ 165 معاوضه با کلنگی
توافقی
۱۷ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
5 دستگاه آپارتمان به متراژ 165 معاوضه با کلنگی
250متر ملک با4طبقه بنا فرعی مناسب
توافقی
۱۷ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
250متر ملک با4طبقه بنا فرعی مناسب
باغ سیب در حومه تهران
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
باغ سیب در حومه تهران
688 متر کلنگلی
۴۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
360 متر کلنگی بین گیو و کادوس
توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۲۲۵ متر کلنگی بر ۱۰ متر فرعی بهار
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
۲۲۵ متر کلنگی بر ۱۰ متر فرعی  بهار
۲۳۰ متر کلنگی فلکه اول
۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
زمینی و سرمایه گذاری پر سود
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
زمینی و سرمایه گذاری پر سود
کلنگی/ ۳۳۰متر / تهرانپارس غربی
۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
کلنگی ۲۲۵متری ۴طبقه بنا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
کلنگی ۲۲۵متری ۴طبقه بنا
بعدی