خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک دریا تهران

آپارتمان ۵۴ متری یک خواب
۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک دریا
73 متری شهرک دریا
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک دریا
73 متری  شهرک دریا
آپارتمان 48متری دوخوابه
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک دریا
آپارتمان 48متری دوخوابه
اپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خوابه
توافقی
۵ روز پیش در شهرک دریا
اپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خوابه
۱۱۸ متر تکواحدی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک دریا
129متری شهرک دریا
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
129متری شهرک دریا
۶۵ متر رویتی ۵۵ متر سندی
۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان، شهرک دریا
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان، شهرک دریا
آپارتمان۱۲۲متری نوسازکلیدنخورده شهرک دریا
۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان۱۲۲متری نوسازکلیدنخورده شهرک دریا
ویلایی جنوبی با مشارکت
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک دریا
۶۰متری فول تخلیه
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
۶۰متری فول تخلیه
آپارتمان تهرانسر شهرک دریا
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان تهرانسر شهرک دریا
آپارتمان ۸۰ متری ، شیک و تمیز
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۸۰ متری ،  شیک و تمیز
۱۲۸ متر دو خواب تهرانسر
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
۱۲۸ متر دو خواب تهرانسر
شهرک دریا
۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۵۵متر دوخواب
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۲۲متری شیک در شهرک دریا
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۲۲متری  شیک در شهرک دریا
آپارتمان ۱۰۸ متری شهرک دریا تهرانسر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۰۸ متری شهرک دریا تهرانسر
آپارتمان ۱۱۷ متر تهرانسر شهرک دریا بلوار خرز
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۱۷ متر تهرانسر شهرک دریا بلوار خرز
اپارتمان ۶۳ متری تهرانسر شهرک دریا
۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۱۶ متر دوخوابه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۱۱۶ متر دوخوابه
آپارتمان ۹۷ متری شهرک دریا خوش نقشه
۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک دریا
آپارتمان ۹۷ متری شهرک دریا  خوش نقشه
۹۱متری فول تخلیه
۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک دریا
۹۱متری فول تخلیه
۱۰۵ متر تک‌واحدی دو‌خوابه
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک دریا
۱۰۵ متر تک‌واحدی دو‌خوابه
بعدی