خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک سینمایی تهران

خانه ویلایی۲۴۷متری در شهرک ویلاشهر
توافقی
۹ ساعت پیش در شهرک سینمایی
خانه ویلایی۲۴۷متری در شهرک ویلاشهر
آپارتمان ۵۳متری نوساز ۶۳در ویلاشهر دریاچه چیتگر
توافقی
۱۳ ساعت پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۵۳متری نوساز ۶۳در ویلاشهر دریاچه چیتگر
آپارتمان ۷۳مترنوساز در شهرک ویلاشهر دریاچه چیتگر
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۷۳مترنوساز در شهرک ویلاشهر دریاچه چیتگر
اپارتمان روبحیاط ۶۳متری یکخواب۴۵مطری ویلاشهر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
اپارتمان روبحیاط ۶۳متری یکخواب۴۵مطری ویلاشهر
آپارتمان ۷۴متری دوخوابه۸۰متر شهرک ویلاشهر
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۷۴متری دوخوابه۸۰متر شهرک ویلاشهر
آپارتمان 60 متری ویلاشهر
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان نوساز ۱۲۰متری تکواحدی ویلاشهر
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان نوساز ۱۲۰متری تکواحدی  ویلاشهر
اپارتمان۷۳ متری کلید نخورد
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۵متری دوخواب ۸۲متری درویلاشهر فول
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۵متری دوخواب ۸۲متری درویلاشهر فول
آپارتمان ٦٨ متری شهرک ویلاشهر
۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
ویلایی ۲۵۰متری امکان معاوضه با ۱۵۰متری و ۲۰۰متری
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۳ متری یک خوابه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۳ متری یک خوابه
آپارتمان ٧٥ متری شهرک ویلاشهر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان 73 متری فول امکانات
توافقی
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۳ متری شهرک ویلاشهر
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۳ متری شهرک ویلاشهر
آپارتمان ۷۳متری نوساز ویلاشهر ۶۰متر چیتگرشمالی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۷۳متری نوساز ویلاشهر ۶۰متر چیتگرشمالی
آپارتمان ۶۱ متر دوخوابه شهرک ویلاشهر
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۱ متر دوخوابه شهرک ویلاشهر
خانه کلنگی 248متر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک سینمایی
خانه کلنگی درویلاشهر ۱۵۴متری۲۰۰متر بازسازی شده
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
خانه ویلایی در شهرک ویلاشهر
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۱متری ۲خواب۷۳متر نوساز ویلاشهر فول
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۱متری ۲خواب۷۳متر نوساز ویلاشهر فول
آپارتمان ۷۴ متری دوخوابه
۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان ۷۴ متری دوخوابه
آپارتمان۷۳متری۵۳متر نوساز درویلاشهر
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۷۳متری۵۳متر نوساز درویلاشهر
خانه ویلایی۲۵۰متری۲۰۰متر شهرک ویلاشهر
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک سینمایی
بعدی