خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهرک سینمایی تهران

آپارتمان۶۶متری نوساز۷۷مطر دریاچه ازادشهر ویلاشهر
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۶متری نوساز۷۷مطر دریاچه ازادشهر ویلاشهر
آپارتمان۸۲مترنوساز۷۰مطر کلیدنخورده چیتگر ویلاشهر
توافقی
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۸۲مترنوساز۷۰مطر کلیدنخورده چیتگر ویلاشهر
۷۸ متر کلید نخورده ویلاشهر
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهرک سینمایی
۷۸ متر کلید نخورده ویلاشهر
۷۷.۵۰ دو خواب نوساز سند تک برگ
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک سینمایی
۷۷.۵۰ دو خواب نوساز سند تک برگ
۶۹مترنوساز/فول امکانات/چیتگر/ویلاشهر چیتگرشمالی
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک سینمایی
۶۹مترنوساز/فول امکانات/چیتگر/ویلاشهر چیتگرشمالی
۵۹ متر طبقه سوم (آخر) چیتگر ویلاشهر
توافقی
۱۵ ساعت پیش در شهرک سینمایی
۵۹ متر طبقه سوم (آخر) چیتگر ویلاشهر
آپارتمان ۶۳مطری ۷۵مطری نوساز چیتگر ویلاشهر
توافقی
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۶۳مطری ۷۵مطری نوساز چیتگر ویلاشهر
۱۲۰متری تکواحدطبق۳چیتگر ویلاشهر دریاچه تهرانسر
توافقی
مشاور املاک در شهرک سینمایی
۱۲۰متری تکواحدطبق۳چیتگر ویلاشهر دریاچه تهرانسر
آپارتمان۶۵متری طبق۳ دریاچه دهکده ویلاشهر فول
توافقی
دیروز در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۵متری طبق۳ دریاچه دهکده ویلاشهر فول
آپارتمان ۱۲۱متری دو خواب
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک سینمایی
۹۵مترتکواحدی۷۲متطرطبق۳ ویلاشهردریاچه دهکده
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک سینمایی
۹۵مترتکواحدی۷۲متطرطبق۳ ویلاشهردریاچه دهکده
آپارتمان ۷۴متری ویلاشهر دریاچه دهکده المپیک
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان ۷۴متری ویلاشهر دریاچه دهکده المپیک
آپارتمان۸۱متر۷۴/۵مطر دریاچه دهکده ویلاشهر فول
توافقی
۳ روز پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۸۱متر۷۴/۵مطر دریاچه دهکده ویلاشهر فول
آپارتمان۶۷متری یافت آباد دهکده المپیک ویلاشهر
توافقی
۳ روز پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۷متری یافت آباد دهکده المپیک ویلاشهر
آپارتمان۷۶متر۶۷مطر ویلاشهر دریاچه دهکده المپیک
توافقی
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۷۶متر۶۷مطر ویلاشهر دریاچه دهکده المپیک
۷۵مترروبحیاط نوساز۸۲مطر ویلاشهر دریاچه چیتگر
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک سینمایی
۷۵مترروبحیاط نوساز۸۲مطر  ویلاشهر دریاچه چیتگر
منطقه ۲۱ ویلاشهر ۵۸ متر
توافقی
۴ روز پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۹۲مترتکواحد۷۰مطر ویلاشهر دریاچه
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۹۲مترتکواحد۷۰مطر ویلاشهر دریاچه
آپارتمان۸۴متری روبحیاط سرنبش ویلاشهر دریاچه
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۸۴متری روبحیاط سرنبش ویلاشهر دریاچه
آپارتمان۶۵متطر ۸۰مطر دوخواب نوساز ویلاشهر چیتگر
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۵متطر ۸۰مطر دوخواب نوساز ویلاشهر چیتگر
۶۸متر نوساز/چیتگر/چیتگرشمالی ویلاشهر/سرمایه گذاری
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک سینمایی
۶۸متر نوساز/چیتگر/چیتگرشمالی ویلاشهر/سرمایه گذاری
60متری ویلاشهر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۳متری۷۴مطری ویلاشهر چیتگر دهکده
توافقی
آژانس املاک در شهرک سینمایی
آپارتمان۶۳متری۷۴مطری ویلاشهر چیتگر دهکده
80متر.کلیدنخورده.چیتگر.گلستان.ویلاشهر
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سینمایی
80متر.کلیدنخورده.چیتگر.گلستان.ویلاشهر
بعدی