خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در یوسف‌آباد تهران

١٦٥ متر (( یوسف آباد ))
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
١٦٥ متر   ((    یوسف آباد   ))
١٢٥ متر (( یوسف آباد ))
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
١٢٥ متر  (( یوسف آباد ))
٢٠٠ متر (( یوسف آباد ))
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
٢٠٠ متر  ((   یوسف آباد   ))
۱۷۳متر سه خواب یوسف آباد
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۷۳متر سه خواب یوسف آباد
یوسف آباد - 112 متری دو خوابه - ۵ساله
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
یوسف آباد - 112 متری دو خوابه - ۵ساله
آپارتمان ۱۷۳متری یوسف آباد
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
آپارتمان ۱۷۳متری یوسف آباد
180 متر - 3 خوابه - فول - یوسف آباد - ابن سینا
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
180 متر - 3 خوابه - فول - یوسف آباد - ابن سینا
۱۰۰ متر اسدآبادی ۵ ساله فول امکانات
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۰۰ متر اسدآبادی ۵ ساله فول امکانات
آپارتمان،۱۰۵متر،دو خواب،اسدآبادی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
آپارتمان،۱۰۵متر،دو خواب،اسدآبادی
یوسف آباد مدبر ۱۶۰ متر تکواحدی
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
آپارتمان ۱۰۰ متر،دو خواب،یوسف آباد
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
آپارتمان ۱۰۰ متر،دو خواب،یوسف آباد
۰۰ یوسف آباد - ۱۴۳ متر - دارای بالکن کاربردی ۰۰
۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۰۰ یوسف آباد - ۱۴۳ متر - دارای بالکن کاربردی ۰۰
۱۳۴متر «مستوفی»
۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۳۴متر «مستوفی»
150متر « مدبر »
۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
150متر « مدبر »
۱۶۷متر « مستوفی »
۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۶۷متر « مستوفی »
۱۳۵ متر نوساز کلیدنخورده یوسف آباد
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۳۵ متر نوساز کلیدنخورده یوسف آباد
۱۴۲متر « ویو ابدی »
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۴۲متر « ویو ابدی »
۱۴۲متر « امیر آباد »
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۴۲متر « امیر آباد »
145متری نوساز یوسف آباد
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
145متری نوساز یوسف آباد
۱۰۵ متر نوساز مدرن یوسف آباد
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۰۵ متر نوساز مدرن یوسف آباد
۱۵۰ متری تکواحدی نوساز شرق یوسف آباد
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در یوسف‌آباد
۱۵۰ متری تکواحدی نوساز شرق یوسف آباد
فروش 160 متری سه خواب
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
فروش 160 متری سه خواب
آپارتمان ۱۰۰متری یوسف آباد
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
آپارتمان ۱۰۰متری یوسف آباد
200متر تکواحدی فول امکانات
توافقی
آژانس املاک در یوسف‌آباد
200متر تکواحدی فول امکانات
بعدی