خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در نیرو هوایی تهران

۶ متر زیر پله بَرِ سیمتری نیرو هوائی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در نیرو هوایی
۶ متر زیر پله بَرِ سیمتری نیرو هوائی
مغازه ۵۲ متری نیرو هوایی
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در نیرو هوایی
مغازه فلکه لوزی
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در نیرو هوایی
فروش واحد تجاری با ملکیت
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در نیرو هوایی
49متر نیروهوایی
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در نیرو هوایی
49متر نیروهوایی
مغازه سرقفلی معاوضه
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در نیرو هوایی
مغازه ۱۲ متر نیروهوایی
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
مغازه۲۶ متری نیرو هوایی منطقه ۱۳
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نیرو هوایی
مغازه۲۶ متری نیرو هوایی منطقه ۱۳
سرقفلی خیاطی زنانه با جواز واسیلی واگذاری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نیرو هوایی
سرقفلی خیاطی زنانه با جواز واسیلی واگذاری
مغازه واقع درفلکه ی دوم نیرو هوایی خیابان پنجم
توافقی
پریروز در نیرو هوایی
۴۵متر سرقفلی ملکیت
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
مغازه 17 متر
توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
۵۱ متر بر میدان(فلکه)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
۵۱ متر بر میدان(فلکه)
مغازه ۱۳ متری
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نیرو هوایی
مغازه ۱۳ متری
42متر نیروهوایی
توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
مغازه ۷۸ متر نیرو هوایی
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
مغازه ۲۲متر نیرو هوایی سند ملکی
توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
مغازه نیروهوایی فلکه دوم
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
مغازه نیروهوایی فلکه دوم
٢٠ متر سرقفلی مغازه در
توافقی
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
٢٠ متر سرقفلی مغازه در
مغازه ۱۶ متری نیرو هوایی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
12متر تجاری ملکیت و سرقفلی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
40متر نیرو هوایی
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
فروش مغازه نیرو هوایی
توافقی
هفتهٔ پیش در نیرو هوایی
22متر مغازه برخ چهارم پر تردد
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
22متر مغازه برخ چهارم پر تردد
بعدی