خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در سلسبیل تهران

۲۶ متر کف + ۲۴ متر زیر زمین/پارکینگ
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
۲۶ متر کف + ۲۴ متر زیر زمین/پارکینگ
34مترمغازه ۳۴ متر انبار تجاری در۲طبقه سلسبیل
توافقی
۱۳ ساعت پیش در سلسبیل
34مترمغازه ۳۴ متر انبار تجاری در۲طبقه سلسبیل
رودکی تقاطع آذربایجان
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سلسبیل
۱۵۰ متر تجاری
توافقی
۱۸ ساعت پیش در سلسبیل
۱۵۰ متر تجاری
سرقفلی مغازه 22 متر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در سلسبیل
48متر تجاری/ملکیت/براصلی خیابان سلسبیل
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
مغازه ۱۲۷ متر
توافقی
فوری در سلسبیل
مغازه ۲۰ متری ملکیت در تقاطع کمیل خوش
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلسبیل
مغازه ۲۰ متری ملکیت در تقاطع کمیل خوش
4 متر مغازه بر اصلی هاشمی
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سلسبیل
4 متر مغازه بر اصلی هاشمی
مغازه با ملکیت
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سلسبیل
مغازه به متراژ حدود ۲۰ متر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سلسبیل
مغازه به متراژ حدود ۲۰ متر
مغازه ۲۷ متر
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سلسبیل
مغازه ۲۷ متر
10متر مغازه تجاری/سرقفلی/بر خیابان سلسبیل
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
122متر تجاری/ملکیت/بر اصلی سلسبیل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
٣٥ متر مفازه طبقه همکف سینا سنتر
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
٣٥ متر مفازه طبقه همکف سینا سنتر
28متر تجاری/ملکیت/براصلی خیابان رودکی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
10متر سرقفلی/ بررودکی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سلسبیل
۱۸ متر بر خیابان خوش/تقاطع هاشمی
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سلسبیل
فروش و تهاتر ملک تجاری رودکی دامپزشکی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
فروش و تهاتر ملک تجاری رودکی دامپزشکی
۶۲ متر مغازه بر خیابان رودکی (سلسبیل)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سلسبیل
۶۲ متر مغازه بر خیابان رودکی (سلسبیل)
مغازه 61 متر فروشی رودکی ملکیت و سرقفلی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سلسبیل
مغازه 61 متر فروشی رودکی ملکیت و سرقفلی
مغازه ۱۸ متر واقع در خیابان هاشمی به‌فروش میرسد
توافقی
۴ روز پیش در سلسبیل
62متر تجاری بر اصلی سلسبیل
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سلسبیل
62متر تجاری بر اصلی سلسبیل
مغازه پاساژ رودکی ویترین بزرگ 10 متر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سلسبیل
مغازه پاساژ رودکی ویترین بزرگ 10 متر
بعدی