خرید و فروش و قیمت خودرو بسترن در تهران

بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در عباس‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۲۳,۷۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جوادیه
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸. رنگ سربی
۱۹,۵۵۰ کیلومتر ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در یافت‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸. رنگ سربی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابن بابویه
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰ کیلومتر ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در صادقیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک راه‌آهن
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس شرقی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ستارخان
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷ تعویض با زمین
۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در یافت‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در عباس‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پونک
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در سعیدآباد
بسترن B30 مدل 1397
۳۴,۵۹۵ کیلومتر ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1397
کارشناسی‌شده
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در چیتگر
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
فروش اقساطی-بسترن1400B30-
۰ کیلومتر ۲۱۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
فروش اقساطی-بسترن1400B30-
فروش اقساطی-بسترن1400B30-
۰ کیلومتر ۲۱۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
فروش اقساطی-بسترن1400B30-
B50
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
B50
بسترن b50f مدل 96
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در شادمهر
بسترن b50f مدل 96
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در امیرآباد
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در صادقیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خاوران
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ستارخان
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرآباد جنوبی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بعدی