خرید و فروش و قیمت خودرو دلیکا در تهران

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شمس‌آباد
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۷

۴۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در نواب
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۷

کمپر دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سرآسیاب مهرآباد
کمپر دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

ون دلیکا شخصی تمیز

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شاهد
ون دلیکا شخصی تمیز

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۷

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نارمک
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۷

دلیکا، مدل ۲۰۰۸

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد شمالی

ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۸

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۸

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بیسیم
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک استقلال
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

دلیکا، مدل ۲۰۰۹

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خزانه

ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران‌سر
ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

دلیکا، مدل ۲۰۰۷ پلاک سفید

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه (شهر زیبا)
دلیکا، مدل ۲۰۰۷ پلاک سفید

ون دلیکا شخصی، موتور۲۴۰۰

۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وردآورد
ون دلیکا شخصی، موتور۲۴۰۰

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتحاد
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۶

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وردآورد
ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۶

ون دلیکا شخصی بیرنگ کم کار

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه (شهر زیبا)
ون دلیکا شخصی بیرنگ کم کار

ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مسعودیه
ون دلیکا شخصی، مدل ۱۳۸۷

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۸

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس غربی
ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۸

ون دلیکا تاکسی، مدل ۱۳۸۶

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در وصفنارد

دلیکا، مدل ۲۰۰۷

۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تجریش
دلیکا، مدل ۲۰۰۷

ون دلیکا تاکسی،خط رودهن ..مترو فرهنگسرا

۱۵۵,۸۸۸ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهرانپارس شرقی
ون دلیکا تاکسی،خط رودهن ..مترو فرهنگسرا

ون دلیکا با سرویس موتور تازه تعمیر فنی سالم

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمی
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو دلیکا در تهران