خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰..دنده ای
۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در افسریه
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰..دنده ای
دنا معاوضه با نیسان فقط
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
دنا معمولی خشک تیپ ۱، مدل ۱۴۰۰سند آزاد
۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در افسریه
دنا معمولی خشک تیپ ۱، مدل ۱۴۰۰سند آزاد
دنا پلاس اتومات کم کار
۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در افسریه
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۷۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۹ ساعت پیش در افسریه
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی تیپ ۱، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
۲۱ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۷
۴۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
دنا، پلاس توربو (اتومات)۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در افسریه
دنا، پلاس توربو (اتومات)۹۹
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در افسریه
دنا پلاس توربو اتومات1400
۷۵ کیلومتر ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
دنا پلاس 1700cc توربو،مدل ۱۴۰۰( )
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در افسریه
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۹
بعدی