خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا معمولی۹۹صفر خشک
۰ کیلومتر ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در اندیشه
دنا معمولی۹۹صفر خشک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۹۷ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اندیشه
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اندیشه
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اندیشه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۳
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اندیشه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۳
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در اندیشه
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اندیشه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اندیشه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اندیشه
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اندیشه
دنا پلاس توربو اتوماتیک
۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه
دنا پلاس توربو اتوماتیک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۵
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه
دنا معمولی تمیز
۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه
دنا معمولی  تمیز
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۳
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۳
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک ۱۳۹۹ درحد صفر
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در اندیشه
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک ۱۳۹۹ درحد صفر
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اندیشه
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اندیشه
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۵۵ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اندیشه
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دناپلاس توربوشارژ
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اندیشه
دناپلاس توربوشارژ
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اندیشه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش در اندیشه
بعدی