خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در پاسداران
دنا معمولی صفر۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در پاسداران
دنا معمولی صفر۱۴۰۰
دنا ساده صفر خشک
۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در پاسداران
دنا ساده صفر خشک
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰
۱ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در پاسداران
دنا صفر
۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس مدل۹۹ کارکرد۵۰۰۰ باگارانتی و کارت طلایی
۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس مدل۹۹ کارکرد۵۰۰۰  باگارانتی و کارت طلایی
دنا معمولی صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا معمولی صفر
دنا پلاس صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس صفر
دنا پلاس فول خشک صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس فول خشک صفر
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دناپلاس توربو
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دناپلاس توربو
دناپلاس اتومات صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دناپلاس اتومات صفر
دنا پلاس+ سفید صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس+ سفید صفر
دنا پلاس صفر
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس صفر
دنا، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاسداران
دنا، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس سفید صفر
۱ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش در پاسداران
دنا معمولی خشک 1400
۱ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش در پاسداران
خودرو دنا پلاس تیپ 2
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پاسداران
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پاسداران
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا،پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پاسداران
دنا،پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در پاسداران
دنا معمولی EF7
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در پاسداران
دنا معمولی EF7
دنا معمولی، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در پاسداران
بعدی