خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

خودروی دنا پلاس صفر کیلومتر خشک برج ۵
۲۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صادقیه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در صادقیه
دنا پلاس اتومات مدل 1400 صفروخشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا پلاس اتومات مدل 1400 صفروخشک
دنا تیپ 2 صفر
۲,۶۰۰ کیلومتر ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
دنا تیپ 2 صفر
دنا پلاس توربو دنده DENA EF7 صفر ــ خشک مدل 1400
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا پلاس توربو دنده DENA EF7 صفر ــ خشک مدل 1400
دنا PLUS + DENA پلاس ( اتوماتیک )صفر مدل 1400 خشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا PLUS + DENA پلاس ( اتوماتیک )صفر مدل 1400 خشک
دنا + پلاس موتور EF7 صفر DENA ــ خشک مدل 1400 روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا + پلاس موتور EF7 صفر DENA ــ خشک مدل 1400 روز
دنا معمولی ساده موتور EF7 (( صفر مدل 1400 خشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا معمولی ساده موتور EF7 (( صفر مدل 1400 خشک
دنا پلاس اتومات صفر نقدی مدل 1400
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا پلاس اتومات صفر نقدی مدل 1400
دنا پلاس توربو دنده ایی مدل 1400 صفروخشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا پلاس توربو دنده ایی مدل 1400 صفروخشک
خودرو دنا پلاس
۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
خودرو دنا پلاس
دنا پلاس اتومات توربو صفر خشک/ به روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا پلاس اتومات توربو صفر خشک/ به روز
دنا معمولی موتور EF7 ساده DENA ــ خشک 1400 روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا معمولی موتور EF7 ساده DENA ــ خشک 1400 روز
دنا معمولی صفر مدل1400
۰ کیلومتر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
دنا معمولی صفر مدل1400
دنا + پلاس DENA + موتور EF7 // خشک مدل 1400 روز
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا + پلاس  DENA + موتور EF7 // خشک مدل 1400 روز
دنا معمولی صفر خشک
۰ کیلومتر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
دنا + DENA پلاسEF7 توربو اتومات .. صفر مدل 1400خشک
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا + DENA پلاسEF7 توربو اتومات .. صفر مدل 1400خشک
دناپلاس سفید ۹۸ درحد صفر
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در صادقیه
دناپلاس سفید ۹۸ درحد صفر
دنا + پلاس EF7 DENA //صفر مدل 1400 خشک آماده تحویل
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا + پلاس EF7 DENA //صفر مدل 1400 خشک آماده تحویل
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک مدل 1399
۴,۶۷۸ کیلومتر ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک مدل 1399
کارشناسی‌شده
دنا معمولی
۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
دنا معمولی
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در صادقیه
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
*نقدواقساط*دنا صفر مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در صادقیه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صادقیه
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۴۰۰
بعدی