خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک مدل 1399
۳,۱۵۵ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک مدل 1399
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹
۱,۲۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جنت‌آباد جنوبی
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس توربو اتوماتیک
۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس توربو اتوماتیک
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا پلاس، مدل ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
خودرو دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک مدل 1399
۷۹ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
خودرو دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک مدل 1399
دنا پلاس
۰ کیلومتر ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جنت‌آباد جنوبی
خودرو دنا پلاس توربو مدل99
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا 96 مشکی
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا 96 مشکی
بعدی