خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در تهران مدل ۱۳۹۶

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در افسریه
دنا معمولی 96 - خاکستری
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران‌سر
دنا معمولی 96 - خاکستری
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در نازی‌آباد
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در چیتگر
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
خودرو دنا معمولی مدل ۹۶
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در دولت‌آباد
خودرو دنا معمولی مدل ۹۶
دنا معمولی ۹۶ تیپ ۱
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهرک غرب
دنا معمولی ۹۶ تیپ ۱
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در دهکده المپیک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
خودرو دنا مدل ۱۳۹۶
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس غربی
خودرو دنا مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در پونک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در افسریه
دنا 96 فروش یا معاوضه
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهر قدس
دنا 96 فروش یا معاوضه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۵۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش در افسریه
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پونک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا سفید معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اقدسیه
دنا سفید معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶ سالم
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در چیتگر
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶  سالم
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک دریا
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قرچک
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بازار
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶
دناتیپ۲فول، مدل اخر۹۶
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اندیشه
دناتیپ۲فول، مدل اخر۹۶
دنا تیپ ١ فول بیرنگ
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نارمک
دنا تیپ ١ فول بیرنگ
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶ کروز
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در پاکدشت
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶ کروز
بعدی