خرید و فروش و قیمت خودرو فیات در تهران

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آبشار تهران

فیات سی ینا 88

۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در میدان ولیعصر
فیات سی ینا 88

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جنت‌آباد مرکزی
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سرآسیاب مهرآباد

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهرانپارس شرقی
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فروش خودرو فیات دوکاتو

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تجریش
فروش خودرو فیات دوکاتو

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آبشار
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در الهیه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سینا

۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چیتگر
فیات سینا

فیات سی ینا ذغالی

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پونک
فیات سی ینا ذغالی

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ظفر
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

کمپر آلمانی

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قیطریه
کمپر آلمانی

فیات سی ینا سفید

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهکده المپیک
فیات سی ینا سفید

فیات سی ینا

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فتح
فیات سی ینا

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خانی‌آباد نو
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در الهیه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا- بیرنگ

۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امانیه
فیات سی ینا- بیرنگ

فیات سی‌ینا سفید

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آرژانتین
فیات سی‌ینا سفید

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهران شمالی
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سازمان برنامه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ستارخان

فیات ۵۰۰l

۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نیاوران
فیات ۵۰۰l

فیات سینا، مدل ۱۳۸۸

۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه

فیات سی سنا مدل ۸۸

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نارمک
فیات سی سنا مدل ۸۸
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو فیات در تهران