خرید و فروش و قیمت خودرو فیات در تهران مدل ۲۰۰۹

فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سازمان آب
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا تمیز و
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پاتریس لومومبا
فیات سی ینا تمیز و
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهر قدس
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در خاوران
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۸۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در خاوران
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اکباتان
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا/سفید
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آرژانتین
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سبلان
فیات 131
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ولنجک
فیات 131
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آبشار
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات، مدل ۲۰۰۹
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جمهوری
فیات، مدل ۲۰۰۹
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اختیاریه
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات، مدل ۲۰۰۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران‌سر
فیات سی ینا، مدل۱۳۸۹
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهریار
فیات سی ینا، مدل۱۳۸۹
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام حسین(ع)
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات، مدل ۲۰۰۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خلیج فارس
فیات، مدل ۲۰۰۹
فیات سی ینا
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در وردآورد
فیات سی ینا
فیات ۸۵۰ اسپایدر
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در نیاوران
فیات دوکاتو ۲۰۱۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اکباتان
فیات دوکاتو ۲۰۱۰
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سعادت‌آباد
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهر قدس
فیات سی ینا، مدل ۱۳۸۸
فیات سی ینا
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ظفر
فیات سی ینا
بعدی