خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج در تهران مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۲

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در مرزداران
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سعادت‌آباد

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در صفا
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آرژانتین
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهرانپارس شرقی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خلیج فارس
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

اسپورتیج ۲۰۱۲ بدون رنگ

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در سعادت‌آباد
اسپورتیج ۲۰۱۲ بدون رنگ

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سهروردی
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

اسپورتیج مدل 2012

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در سعادت‌آباد
اسپورتیج مدل 2012

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲ ، کم کارکرد

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پونک
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲ ، کم کارکرد

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج۲۰۱۲

۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در سعادت‌آباد
کیا اسپورتیج۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سازمان برنامه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نارمک
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ظفر
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صادقیه
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۲

اسپورتیج فول خاکستری. اقساطی

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نارمک
اسپورتیج فول خاکستری. اقساطی
امکان خرید قسطی

اسپورتیج ۲۴۰۰cc ،مدل ۲۰۱۲ اقساط اقساطی

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نارمک
اسپورتیج ۲۴۰۰cc ،مدل ۲۰۱۲ اقساط اقساطی
امکان خرید قسطی

اسپورتیج 2400cc مدل ۲۰۱۲ اقساطی

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نارمک
اسپورتیج 2400cc مدل ۲۰۱۲ اقساطی
امکان خرید قسطی

کیا اسپورتیج 2012 کم کار واقعی

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در قیطریه
کیا اسپورتیج 2012 کم کار واقعی
بعدی