خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در تهران مدل ۲۰۰۸

مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در گیشا (کوی نصر)
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قلهک
مزدا 3 مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۲۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در اکباتان
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۲۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در پلیس
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا ۳ تیپ ۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در یوسف‌آباد
مزدا ۳ تیپ ۳
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در زعفرانیه
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در هفت چنار
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش در رباط کریم
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در نارمک
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در آبشار
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهران‌سر
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جمهوری
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا ۳ تیپ ۳ فول
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اکباتان
مزدا ۳ تیپ ۳ فول
خودرو مزدا ٣ تیپ ٣
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تجریش
خودرو مزدا ٣ تیپ ٣
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 تیپ 3 مدل1387
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صادقیه
مزدا 3 تیپ 3 مدل1387
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مجیدآباد
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
خودرو مزدا ۳تیپ ۱مدل ۱۳۸۷ سفید بیرنگ
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نصرت
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرمانیه
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در قرچک
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰ کیلومتر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خزانه
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۸۷
مزدا۳ تیپ۱ مدل۸۷
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جمال‌زاده
مزدا۳ تیپ۱ مدل۸۷
مزدا ۳ تیپ ۱
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در نصرت
مزدا ۳ تیپ ۱
بعدی