خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تهران

پراید ۸۴در حد بدون رنگ
۱۶۸,۵۵۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
لحظاتی پیش در باغ خزانه
پراید ۸۴در حد بدون رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در مولوی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ بی رنگ
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در پردیس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ بی رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دقایقی پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در یافت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ بیرنگ
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ بیرنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهرک ولیعصر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
یک ربع پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در شهرک غرب
پراید مدل ۱۳۸۳ تمام انژکتور در حد
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در مجیدیه
پراید  مدل ۱۳۸۳ تمام انژکتور  در حد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید مدل ۱۳۸۷ بی رنگ
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فلاح
پراید مدل ۱۳۸۷ بی رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پردیس
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید کره ای بدون رنگ فابریک
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در شهر قدس
پراید کره ای بدون رنگ فابریک
پراید انژکتور مدل ۸۳
۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دولتخواه
پراید انژکتور مدل ۸۳
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در خلیج فارس
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۱۸۸,۸۸۸ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوی نوبنیاد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پرایدمدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پاکدشت
پرایدمدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار ۲گانه دستی‌CNG مدل ۱۳۸۶
۴۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار ۲گانه دستی‌CNG مدل ۱۳۸۶
بعدی