خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در تهران

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ فرمان هیدرولیک
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ فرمان هیدرولیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در افسریه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNGدستی، مدل ۱۳۸۶
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار CNGدستی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۴ - ۱۳۸۳
۲۱۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در نازی‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۴ - ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۹۵ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در صادقیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید دوگانه CNG
۲۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در ورامین
پراید دوگانه CNG
پراید دوگانه سوز
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید دوگانه سوز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در ستارخان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNGکارخانه ، مدل ۱۳۸۶
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNGکارخانه ، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۲۷,۲۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید دوگانه ۸۵بیرنگ
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در رباط کریم
پراید دوگانه ۸۵بیرنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در مشیریه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در شریف‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در دولاب
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید دوگانه سوزکارخانه89
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در نارمک
پراید دوگانه سوزکارخانه89
پراید ، مدل 76
۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در قرچک
پراید ، مدل 76
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
بعدی