خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در تهران

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در حسن‌آباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷ سفید
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جمهوری
ساینا اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷ سفید
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در شهریار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۶,۸۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در مشیریه
ساینا دنده ای آپشنال، مدل۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در مجیدیه
ساینا دنده ای آپشنال، مدل۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۴ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران‌سر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در صادقیه
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در رودهن
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵
۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در شهر قدس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۷۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در میدان حر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۵۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
خودرو ساینا EX مدل ۱۳۹۸
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
خودرو ساینا EX مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۲۹۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر قدس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در اندیشه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تهران‌نو
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جنت‌آباد جنوبی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا دنده صفر ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک غرب
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صادقیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش در جوانمرد قصاب
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در هفت حوض
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۶
ساینا EX صفر کیلومتر
۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مرزداران
ساینا آپشنال پلاس سفید مدل ۱۳۹۹
۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش در میدان انقلاب
ساینا آپشنال پلاس سفید  مدل ۱۳۹۹
بعدی