خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران مدل ۲۰۱۳

فولکس بیتل فنی و بدنه سالم
۱۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در تهران‌سر
فولکس بیتل فنی و بدنه سالم
فولکس بیتل، مدل ۲۰۱۳
۸۹ کیلومتر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در ونک
فولکس بیتل، مدل ۲۰۱۳
بیتل مدل 2013
۹۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه در سعادت‌آباد
بیتل مدل 2013
فولکس بیتل کوپه، مدل ۲۰۱۳
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اختیاریه
فولکس بیتل کوپه، مدل ۲۰۱۳
فولکس بیتل ۲۰۱۳ًسفید
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در محمودیه
فولکس بیتل ۲۰۱۳ًسفید
فولکس بیتل مدل 2013
۱۳۱,۵۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در نیاوران
فولکس بیتل مدل 2013
بیتل
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرمانیه
بیتل
بیتل
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پونک
فولکس بیتل سفید
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عباس‌آباد
فولکس بیتل سفید
فولکس بیتل
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جنت‌آباد جنوبی
فولکس بیتل
فولکس بیتل
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عباس‌آباد
فولکس بیتل
فولکس بیتل ٢٠١٣
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ستارخان
فولکس بیتل، مدل ۲۰۱۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عباس‌آباد
فولکس بیتل، مدل ۲۰۱۳
بعدی