لپ تاپ دست دوم و نو در دیوار امامزاده قاسم، تهران

بعدی