لپ تاپ دست دوم و نو در دیوار شهید آوینی، تهران

بعدی