اتصال برقرار شد

درام و پرکاشن در تهران روی دیوار

هنگدرام آلیک

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام آلیک

هنگدرام گیفت پن فولاد نیتراید

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام گیفت پن فولاد نیتراید

هنگ درام کیتا سنگشور آبی nine note

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتا سنگشور آبی nine note

هنگدرام صادراتی کیتا فولاد نیتراید FP

نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام صادراتی کیتا فولاد نیتراید FP

هنگ درام کیتاپن فولاد نیتراید economy series

نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتاپن فولاد نیتراید economy series

هنگ درام نه نت scale R minour گیفت پنتام

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام نه نت scale R minour گیفت پنتام

هنگ درام کیتا مدل KITA VIP NITRATE

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتا مدل KITA VIP NITRATE

هنگ درام کیتا اکونومی فولاد 2023

نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتا اکونومی فولاد 2023

هنگ درام فولادی کیتا سری

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام فولادی کیتا سری

هنگدرام کیتا galaxy / royal

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام کیتا galaxy / royal

هنگدرام hangdrum

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام hangdrum

هنگ درام folad nitrate GIFT irani

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام folad nitrate GIFT irani

هنگ درام نه نت ایرانی gift pantam

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام نه نت ایرانی gift pantam

هنگ درام کیتا سری & ECONOMY

نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتا سری & ECONOMY

هنگ درام 9nota kita

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام 9nota kita

هنگدرام گیفت پنتام

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام گیفت پنتام

هنگ درام اکونومی کیتا gold*berenji

نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام اکونومی کیتا gold*berenji

هنگدرام نه نت کیتا آلیاژ folad royal series

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام نه نت کیتا آلیاژ folad royal series

هنگ درام کیتا مدل اسکیل D KURD

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام کیتا مدل اسکیل D KURD

هنگدرام کلاسیک E-CLIPSE اکونومی کیتا

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام کلاسیک E-CLIPSE اکونومی کیتا

هنگدرام گیفت پن D KURD

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام گیفت پن D KURD

هنگ درام گیفت پن فولاد 2023

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگ درام گیفت پن فولاد 2023

هنگدرام تمام فولاد کیتا پنتام رویال

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام تمام فولاد کیتا پنتام رویال

هنگدرام 9 نت ecco کیتا پن

نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پیانو ایران کاوایی در فردوسی
هنگدرام 9 نت ecco کیتا پن
بعدی

درام و پرکاشن در تهران روی دیوار