رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ابوذر (منطقه ۱۵) تهران

۱۰۰ متری ۲خواب کلید نخورده
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ابوذر (منطقه ۱۵)
۱۰۰ متری ۲خواب کلید نخورده
55متر تمیز و نقلی فول امکانات
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۵۰ متری تمیز شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۵۰ متری  تمیز شیک
نبرد جنوبی گلستان تکواحدی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۸۱ متری نصر ۲
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۸۱ متری نصر ۲
اپارتمان ۴۸ متری زیرهمکف بلوار ابودر مسلم شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۴۹متر یک خوابه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
51متر تک خواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
۹۳نبردجنوبی اقاجانلو انصار املاک فضل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۶۰ متری نبرد جنوبی
ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۶۱ متری ۲ خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
بلوار ابوذر پل پنجم خ وحدت 60متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
بلوار ابوذر پل پنجم خ وحدت 60متری
بازسازی کامل .سه خوابه.بر بقایی.تخلیه.
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در ابوذر (منطقه ۱۵)
بازسازی کامل .سه خوابه.بر بقایی.تخلیه.
اپارتمان ۵۵ متر ۱خوابه مسلم جنوبی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۵۵ متر ۱خوابه مسلم جنوبی
رهن کامل اپارتمان در پل سوم ابوذر در کوچه ۲۰متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
رهن کامل اپارتمان در پل سوم ابوذر در کوچه ۲۰متری
اپارتمان ۵۳ متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۱۱۵ متری ۲ خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۱۱۵ متری ۲ خوابه
اپارتمان75متردوخواب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
۸۰متر نوساز نصر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۵۵ متری تمیز
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
اپارتمان ۵۵ متری تمیز
آپارتمان ۵۵ متر،تک خوابه(مسلم شمالی )
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ۵۵ متر،تک خوابه(مسلم شمالی )
آپارتمان 70 متری در بلوار ابوذر
ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان 54 متر یکخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ،45 متر بلوار ابوذر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوذر (منطقه ۱۵)
آپارتمان ،45 متر بلوار ابوذر
بعدی