رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در افسریه تهران

آپارتمان 75 متری افسریه مناسب زوج
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان 75 متری افسریه مناسب زوج
آپارتمان ۷۲متری در اسلام آباد افسریه طبقه دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در افسریه
طبقه چهارم ۲ خواب با انباری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۶۵ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در افسریه
نوساز فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان 75 متری رهن کامل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان 75 متری رهن کامل
اپارتمان 50 متری بدون خواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در افسریه
اپارتمان 50 متری بدون خواب
آپارتمان ۷۰ متری در افسریه شمالی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۷۰ متری در افسریه شمالی
افسریه شمالی با مالکی محترم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در افسریه
افسریه شمالی با مالکی محترم
۷۴ متری فول کلید نخورده افسریه شمالی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در افسریه
۷۴ متری فول کلید نخورده افسریه شمالی
اپارتمان نوساز تکواحدی (فول) بدون مالک (رهن کامل)
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در افسریه
اپارتمان نوساز تکواحدی (فول) بدون مالک (رهن کامل)
اپارتمان رهن و اجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
65متر دو خواب رهن و اجاره افسریه شمالی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان افسریه شمالی تکواحدی ۶۸ متر ۲ خواب
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در افسریه
آپارتمان افسریه شمالی تکواحدی ۶۸ متر ۲ خواب
آپارتمان افسریه شمالی
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در افسریه
آپارتمان افسریه شمالی
افسریه شمالی..فوول امکانات
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در افسریه
افسریه شمالی..فوول امکانات
اجاره آپارتمان تک واحدی ۶۵ متری دوخواب افسریه
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
اجاره آپارتمان تک واحدی ۶۵ متری دوخواب افسریه
رهن آپارتمان۶۲متری پارکینگ اصلی ۱خواب در افسریه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان درافسریه شمالی خلوت کوچه
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۸۸ متری والفجر نوساز
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در افسریه
آپارتمان ۷۴ودوخوابه
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در افسریه
75 متری تمیز
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۷۴متری جنوبی در افسریه شمالی
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۷۴متری جنوبی در افسریه شمالی
آپارتمان ۶۵ متر دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در افسریه
آپارتمان ۶۵ متر دو خوابه
بعدی