رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در آهنگ تهران

انباری 13متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آهنگ
تمیز پارکینگ موتور سیکلت خیابان خراسان صفاری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آهنگ
63متر آهنگ زیبا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آهنگ
42 متر- چهارراه میثم- کیانی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آهنگ
42 متر- چهارراه میثم- کیانی
عارف شمالی ۴۰ متر فول
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
۷۱متر،بلوارابوذر،ربذه شمالی
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آهنگ
آپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در آهنگ
۱۱۵متر اپارتمان بلوارابوذز اهنگ ربذه شمالی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آهنگ
اپارتمان 125 متر در شهرک شمشاد (شهرک گلها)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در آهنگ
آپارتمان ۵۰متری
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در آهنگ
آپارتمان ۵۰متری
۷۵ متر رهن و اجاره قابل تبدیل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
۷۵ متر رهن و اجاره قابل تبدیل
۱۳۰متر ۳خوابه فول نزدیک مترو
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در آهنگ
۱۳۰متر ۳خوابه فول نزدیک مترو
آپارتمان ۱۰۰ متر فول گلستان رهن و اجاره
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
آپارتمان ۱۰۰ متر فول گلستان رهن و اجاره
آپارتمان 85 متر، 2 خواب گیلکی جنوبی، عقیل محتشم
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در آهنگ
آپارتمان 85 متر،  2 خواب گیلکی جنوبی، عقیل محتشم
آپارتمان ۷۵متری شیک و نقاشی شده
ودیعه: ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در آهنگ
آپارتمان ۷۵متری  شیک و نقاشی شده
آپارتمان۹۵ متر۲خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در آهنگ
اجاره آپارتمان۱۱۳متری۳خواب،تک واحدی درآهنگ،میثم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در آهنگ
اجاره آپارتمان۱۱۳متری۳خواب،تک واحدی درآهنگ،میثم
واحد ۵۶ متری یک خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آهنگ
واحد ۵۶ متری یک خوابه
آپارتمان 62متری واقع در بلوار ابوذر/مسلم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
آپارتمان 62متری واقع در بلوار ابوذر/مسلم
اپارتمان ۹۰متر
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در آهنگ
اپارتمان ۹۰متر
۱۲۰مترتکواحدی فول امکانات بلوارابوذربهشتی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
۱۲۰مترتکواحدی فول امکانات بلوارابوذربهشتی
۹۵ متر گیلکی جنوبی مینا جنوبی بهزادی بخش
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در آهنگ
۹۵ متر گیلکی جنوبی مینا جنوبی بهزادی بخش
اپارتمان ربذه ۹۰ متری
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آهنگ
۷۰متر‌ اپارتمان بلوارابوذر مسلم شمالی
ودیعه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در آهنگ
۷۰متر‌ اپارتمان بلوارابوذر مسلم شمالی
بعدی