رهن و اجاره خانه در دیوار امین حضور تهران

50متر/امین حضور/

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امین حضور

آپارتمان ۷۵ متری یک خوابه

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امین حضور

۶۸متر ، دو خواب ، پارکینگ دار ،مناسب خانواده

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امین حضور
۶۸متر ، دو خواب ، پارکینگ دار ،مناسب خانواده
۶

آپارتمان 60 متری

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امین حضور
آپارتمان 60 متری
۶

آپارتمان ۵۳ متری یکخوابه *( آماده تحویل )*

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
آپارتمان ۵۳ متری یکخوابه *( آماده تحویل )*
۶

اجاره آپارتمان مسکونی

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور

80 متر یک خوابه مصطفی خمینی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
80 متر یک خوابه مصطفی خمینی
۷

آپارتمان ۴۲ متری اجاره۵ ماهه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور

اجاره آپارتمان -

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امین حضور
اجاره آپارتمان  -
۶

آپارتمان ۵۰ متری تک خواب

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امین حضور

یک واحد آپارتمان ۷۵متری درحال بازسازی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امین حضور

۶۷ متر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در امین حضور
۶۷ متر
۹

آپارتمان دنج و آرام

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امین حضور
آپارتمان دنج و آرام
۷
بعدی

رهن و اجاره خانه در دیوار امین حضور تهران