رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در چهارصد دستگاه تهران

سوییت آپارتمان 25متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در چهارصد دستگاه
سوییت آپارتمان  25متری
آپارتمان 47 متری ، پیروزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان 47 متری ، پیروزی
آپارتمان دو خوابه(رهن کامل)تخلیه
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در چهارصد دستگاه
رهن و اجاره اپارتمان 90 متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۴۲ متر پیروزی مغانلو
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۴۲ متر پیروزی مغانلو
آپارتمان 60 متر یکخوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در چهارصد دستگاه
44متری،یک خوابه،تاجری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در چهارصد دستگاه
44متری،یک خوابه،تاجری
اپارتمان ۷۵متری پیروزی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در چهارصد دستگاه
اپارتمان ۶۰متری پیروزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان 67 متری نورگیر تمیز
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان 67 متری نورگیر تمیز
آپارتمان 64 متری با پارکینگ
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان 64 متری با پارکینگ
آپارتمان ۵۸ متری / بازسازی شده / چهارصد دستگاه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۵۸ متری / بازسازی شده / چهارصد دستگاه
آپارتمان ۶۷ متر یکخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۶۷ متر یکخوابه
60متر طبقه اول خوش نقشه تمیز تخلیه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
اپارتمان ۵۸متر یکخوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
اپارتمان ۵۸متر یکخوابه
حدود 60 متر دو خواب با پارکینگ
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
62 متری پیروزی سناردک
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۱۱۸.م چهارصددستگاه - خ قانون
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۴۴ متری یک‌خوابه تاجری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۴۴ متری یک‌خوابه تاجری
پیروزی بروجردی آپارتمان ۴۷ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
پیروزی بروجردی آپارتمان ۴۷ متری
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه
آپارتمان ۴۵متری پیروزی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چهارصد دستگاه
52مترپیروزی بلوار نیکنام پارکینگ انباری ط 3 رویتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
52مترپیروزی بلوار نیکنام پارکینگ انباری ط 3 رویتی
۴۰ متر ، پیروزی ، شمال بلوار نیکنام .۱ خوابه طبقه۱
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در چهارصد دستگاه
۴۰ متر ، پیروزی ، شمال بلوار نیکنام .۱ خوابه طبقه۱
بعدی