رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در چیتگر تهران

آپارتمان۱۳۹متری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در چیتگر
آپارتمان۱۳۹متری
۱۲۷متر ۲خواب ویو چیتگر ویو دریاچه
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چیتگر
۱۲۷متر ۲خواب ویو چیتگر ویو دریاچه
ویو کامل دریاچه 2 خواب 90 متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چیتگر
ویو کامل دریاچه 2 خواب 90 متر
116 متری دو خواب ویو کامل دریاچه
ودیعه: ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چیتگر
116 متری دو خواب ویو کامل دریاچه
۹۰ متر واحد در دریاچه چیتگر
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چیتگر
چیتگر واحد۱۵۰ متری سه خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چیتگر
چیتگر واحد۱۵۰ متری سه خواب
اپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب ویو دریاچه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در چیتگر
اپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب ویو دریاچه
110متر الهیه غرب دونبش جاروبرقی مرکزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در چیتگر
آپارتمان ۱۵۷ متری مردارید شهر
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چیتگر
آپارتمان ۱۵۷ متری مردارید شهر
دانشگاه شریف ١٨٣ متر ٣ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در چیتگر
دانشگاه شریف ١٨٣ متر ٣ خواب
آپارتمان ۲۱۸متری
ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در چیتگر
آپارتمان ۲۱۸متری
125 متر 2خوابه برج G1 چیتگر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در چیتگر
157متری 3خواب دریاچه چیتگر صیاد ۲رهن کامل
ودیعه: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در چیتگر
157متری 3خواب دریاچه چیتگر صیاد ۲رهن کامل
١٥٠ مترى اجاره اى جیتگر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چیتگر
١٥٠ مترى اجاره اى  جیتگر
واحد ۱۵۷ متری برج الوند سمت دریاچه چیتگر
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در چیتگر
واحد ۱۵۷ متری برج  الوند سمت دریاچه چیتگر
اردستانی شهرک دانشگاه شریف
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در چیتگر
اردستانی شهرک دانشگاه شریف
اپارتمان ۱۱۰متر دو خواب در مرواریدشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در چیتگر
اپارتمان ۱۱۰متر دو خواب در مرواریدشهر
135متر٪ کلیدنخورده٪ برج بزرگG1 مجاور ایرانمال٪
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در چیتگر
۱۰۸ متر ۲ خوابه دریاچه
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در چیتگر
۱۰۸ متر ۲ خوابه دریاچه
اجاره ۱۴۴ متر برج نامدار دریاچه
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در چیتگر
اجاره ۱۴۴ متر برج نامدار دریاچه
آپارتمان ۱۴۵ متری سه خوابه
ودیعه: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در چیتگر
آپارتمان ۱۴۵ متری سه خوابه
رهن واجاره/منطقه ۲۲
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در چیتگر
رهن واجاره/منطقه ۲۲
۱۵۵متر/برج بزرگ G1٪مجاور ایرانمال/قابل تبدیل٪
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در چیتگر
۱۵۵متر/برج بزرگ G1٪مجاور ایرانمال/قابل تبدیل٪
۱۳۸ متر ۳ خوابه ویو دریاچه برج نامدار منطقه
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در چیتگر
۱۳۸ متر ۳ خوابه ویو دریاچه برج نامدار منطقه
بعدی