رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دهقان تهران

رهن و اجاره ۷۵ متری نیرو هوایی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در دهقان
رهن و اجاره ۷۵ متری نیرو هوایی
۵۰ متر .یک خواب.خ پیروزی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهقان
۵۰ متر .یک خواب.خ پیروزی
۵۵ متری محصل ک حافظ نظامی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دهقان
۵۵ متری محصل ک حافظ نظامی
آپارتمان ٧٠متر، دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دهقان
آپارتمان ٧٠متر، دو خوابه
آپارتمان 72 متری، تکواحدی، دهقان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهقان
آپارتمان 72 متری، تکواحدی، دهقان
آپارتمان ٧٠ متر،دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهقان
آپارتمان ٧٠ متر،دو خوابه
آپارتمان ٧٠متر،دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دهقان
آپارتمان ٧٠متر،دو خوابه
140مترفول امکانات کلیدنخورده نیروهوایی خ محصل
ودیعه: ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در دهقان
آپارتمان تک واحدی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دهقان
٦٠ متر ، تک خواب، شخصی ساز
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دهقان
٦٠ متر ، تک خواب، شخصی ساز
اجاره واحد ۱۳۷متری
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در دهقان
اجاره واحد ۱۳۷متری
آپارتمان،دو خوابه،نیروهوایی
ودیعه: ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دهقان
آپارتمان،دو خوابه،نیروهوایی
اپارتمان ۶۵ متر یک خواب
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در دهقان
اپارتمان ۶۵ متر یک خواب
اپارتمان 107 متر قیام شمالی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در دهقان
آپارتمان،90متر،تک واحد
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دهقان
آپارتمان،90متر،تک واحد
۵۰ متر همکف پیروزی دهقان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دهقان
آپارتمان نوساز ۳خوابه
ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در دهقان
آپارتمان نوساز ۳خوابه
آپارتمان تخلیه، بازسازی شده، ۷۵ متر، پیروزی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دهقان
آپارتمان تخلیه، بازسازی شده، ۷۵ متر، پیروزی
اجاره آپارتمان 70 متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دهقان
آپارتمان 70متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دهقان
بعدی